Pakalpojumi un cenas

Katrs darba posms tiek sastādīts atsevišķā līgumā par pakalpojumu apjomu, izmaksām un noteikumiem. Kopējās izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no telpu platības un objekta sarežģītības.

46a53497f66af7bcd72a8360a81e83a2

Dizaina projekta izstrāde

Dizaina projekta izstrāde sākas ar iepazīšanos ar klientu, ar viņa dzīves stilu, vajadzībām un vēlmēm, kā arī ar nākotnes telpu. Tiek izstrādāts koncepts - tiek piedāvāti vairāki mēbeļu un apdares stilistikas varianti, plānojuma varianti, kopējās kolāžas, krāsu risinājumi un idejas nākotnes interjeram - noskaņu un konceptu prezentācijas. 3D vizualizācijas, telpu plānojumi, tehniskie rasējumi, komplektācijas tabulas.

4965300e1bd3c6494010982831e4904d

Projekta realizācija

Projekta realizācija (autoruzraudzība): pārrunas un konsultēšanās ar piegādātājiem, rasējumu apspriešana un tehniskās ražošanas iespēju analīze, cenu un termiņu analīze, materiālu, krāsu un faktūru izvēle katrai pozīcijai ar izbraukšanu uz objektu pēc vajadzības. Paraugu atvešana un apskate objektā. Tiek veikti testēšanas krāsojumi objektā.

cff3d03833d792e3426d37bb06531a8c

Konsultācijas

Neatkarīgu projektu konsultēšana, atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem, konsultāciju sniegšana katrā situācijā individuāli. Online konsultācijas. Papildus izbraukumi uz iepriekš pabeigtiem projektiem.

Cenas

pilna dizaina projekta izstrāde

50 EUR/m2 no 70 m2(dzīvokļiem, mājām, telpām)

 • ETAPS 1
 • (iepazīšanās un anketēšana)
 • Tikšanās ar klientu. Koncepta apspriešana, plānu iesniegšana dizainerim *dwg formātā
 • Telpas mērijumi/fotofiksācija.
 • Detalizēta tehniskā uzdevuma sastādīšana (anketas aizpildīšana).
 • Telpas mērījuma plāns, Mēbeļu izvietojuma plānu varianti (2-3 ja tādi ir iespējami), Plānojuma risinājums
 • Montāžas un demontāžas plāns
 • Pārplānojuma plāns, pārplānojuma plāns ar mēbelēm
 • Koncepta un stila meklējumi. Apspriešana.
 • ETAPS 2,3
 • (stilistikas koncepta izstrāde, kolāžas, 3D interjera vizualizācija)
 • Šajos etapos detalizēti tiek izstrādāts stilitikas koncepts - tiek piedāvāti vairāki mēbeļu un apdares stilistikas varianti, krāsu risinājumi un idejas nākotnes interjeram - noskaņu un konceptu prezentācijas un mood boards (kopējās kolāžas). Pēc tam jūs saņemsiet no dizainera fotoreālistiskus attēlus. Šajā etapā notiek iepriekšatlase , kur dizainers piemeklē apdares materiālus, mēbeles, apgaismojumu, flīzes un santehniku. Uz šī izvēlētā materiālu koncepta tiek veidota 3d-vizualizācija.
 • Vizualizācijas, 2 rakursi katrai telpai, ja ir nepieciešams papildus rakursi, tad +25 EUR par rakursu.
 • ETAPS 4
 • (interjera projekta dokumentācija)
 • Telpas mērījuma plāns
 • Montāžas un demontāžas plāns
 • Pārplānojuma plāns
 • Pārplānojuma plāns ar mēbelēm un izmēriem
 • Grīdas apdares materiālu plāns
 • Griestu plāns. Līmeņi
 • Apgaismojuma izvietojuma plāns ar izmēriem
 • Apgaismojuma plāns ar piemēriem
 • Kontaktligzdu un elektroizvadu shēma
 • Apgaismojuma iekārtas savienojuma shēma
 • Santehnikas izvietojuma plāns
 • Sienas notinumi nepieciešamajām telpām
 • ETAPS 5
 • Komplektācijas tabulas
 • Jūs saņemat ne tikai mēbeļu priekšmetu un apgaismojuma specifikācijas, kuri tika izvēlēti internetā, bet sarakstu ar priekšmetiem, kurus var iegādāties Rīgas tirgū, katrs no kuriem tika izvēlēts personīgi ar vienreizējo izbraukšanu (kas jau ir daļēji darbs no autoruzraudzības etapa). Šajās tabulās būs pilns saraksts ar visām mēbelēm: apgaismojumu, rozetēm, slēdžiem, kas bija plānoti dizaina projektā. Specifikācijā atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, kas būs nepieciešama, izvēloties un iegādājoties norādītos elementus: apjomus, artikulus, ražotājus.
 • PROJEKTA IZSNIEGŠANA
 • -Dokumentācija PDF formātā un izdrukātā papīrformātā
 • Komplektācijas tabulas (apdare, santehnika, mēbeles, apgaismojums)
 • * Autoruzraudzība nav iekļauta summā
Pieteikties

Autoruzraudzība

35-50 EUR izbraukums uz objektu Rīgas robežās, kurā ietilpst tādas opcijas kā: testēšanas krāsojumi objektā, paraugu atvešana un apskate objektā u.c. 35 EUR par katras pozīcijas izmaiņām tajā skaitā: plānu labojumi, mēbeļu meklēšanas alternatīvas.

 • Autoruzraudzība ir projekta atbalsts. Dizainers pārbauda paveiktā darba atbilstību sākotnējam dizaina projektam.
 • Alternatīvu variantu meklēšana un aizvietošana, ja darba gaitā rodas tāda nepieciešamība.
 • Pārrunas un konsultēšanās ar mēbeļu veikaliem, piegādātājiem, rasējumu apspriešana un tehniskās ražošanas iespēju analīze.
 • Krāsu un faktūru izvēle katrai pozīcijai ar izbraukšanu uz objektu pēc vajadzības. Tiek veikti testēšanas krāsojumi objektā.
 • Paraugu atvešana un apskate objektā.
 • Līdzdalība neparedzamās situācijās un tās risināšanā.
 • Vajadzības gadījumā projekta rasējumu un citu dokumentu labošana.
 • Klienta informēšana par izmaiņām dizaina projektā, ja tās rodas.
 • Nepieciešamo datu sniegšana organizācijai, kas veic remontu.
 • Klienta informēšana par veicamo darbu un par veiktajām izmaiņām.
 • Dizainers neatbild par būvdarbu kvalitātes kontroli. Šīs darbības veic celtniecības brigādes vadītājs un būvuzņēmēja organizācijas darbinieki. Dizainers nav atbildīgs par veiktā darba kvalitāti.
 • Dizainers neveic apmaksu par materiāliem, kā arī citas apmaksas klienta vārdā
 • Dizainers nepieņem un neveic būvmateriālu uzskaiti – šīs darbības veic pasūtītājs vai viņa pārstāvji.
pieteikties

pilna dizaina projekta izstrāde + AUTORUZRAUDZĪBA

70 EUR no 70 m2 (dzīvokļiem, mājām, telpām)

 • ETAPS 1
 • (iepazīšanās un anketēšana)
 • Tikšanās ar klientu. Koncepta apspriešana, plānu iesniegšana dizainerim *dwg formātā
 • Telpas mērijumi/fotofiksācija.
 • Detalizēta tehniskā uzdevuma sastādīšana (anketas aizpildīšana).
 • Telpas mērījuma plāns, Mēbeļu izvietojuma plānu varianti (2-3 ja tādi ir iespējami), Plānojuma risinājums
 • Montāžas un demontāžas plāns
 • Pārplānojuma plāns, pārplānojuma plāns ar mēbelēm
 • Koncepta un stila meklējumi. Apspriešana.
 • ETAPS 2,3
 • (stilistikas koncepta izstrāde, kolāžas, 3D interjera vizualizācija)
 • Šajos etapos detalizēti tiek izstrādāts stilitikas koncepts - tiek piedāvāti vairāki mēbeļu un apdares stilistikas varianti, krāsu risinājumi un idejas nākotnes interjeram - noskaņu un konceptu prezentācijas un mood boards (kopējās kolāžas). Pēc tam jūs saņemsiet no dizainera fotoreālistiskus attēlus. Šajā etapā notiek iepriekšatlase , kur dizainers piemeklē apdares materiālus, mēbeles, apgaismojumu, flīzes un santehniku. Uz šī izvēlētā materiālu koncepta tiek veidota 3d-vizualizācija.
 • Vizualizācijas, 2 rakursi katrai telpai, ja ir nepieciešams papildus rakursi, tad +25 EUR par rakursu.
 • ETAPS 4
 • (interjera projekta dokumentācija)
 • Telpas mērījuma plāns
 • Montāžas un demontāžas plāns
 • Pārplānojuma plāns
 • Pārplānojuma plāns ar mēbelēm un izmēriem
 • Grīdas apdares materiālu plāns
 • Griestu plāns. Līmeņi
 • Apgaismojuma izvietojuma plāns ar izmēriem
 • Apgaismojuma plāns ar piemēriem
 • Kontaktligzdu un elektroizvadu shēma
 • Apgaismojuma iekārtas savienojuma shēma
 • Santehnikas izvietojuma plāns
 • Sienas notinumi nepieciešamajām telpām
 • PROJEKTA IZSNIEGŠANA
 • -Dokumentācija PDF formātā un izdrukātā papīrformātā
 • Komplektācijas tabulas (apdare, santehnika, mēbeles, apgaismojums)
 • ETAPS 5
 • AUTORUZRAUDZĪBA (REALIZĀCIJA)
 • Šajā procesā darbā tiek iekļauti visi procesi, lai dizaina projekts tiktu realizēts maksimāli precīzi, ņemot vēra finansiālo pusi un ražotāju, piegādātāju un materiālu pieejamības klāstu uz konkrētu brīdi. Autoruzraudzība ir projekta atbalsts. Dizainers pārbauda paveiktā darba atbilstību sākotnējam dizaina projektam. Komunicēšana ar klientu (zvani, sms, zoom). Alternatīvu variantu meklēšana un aizvietošana, ja darba gaitā rodas tāda nepieciešamība. Pārrunas un konsultēšanās ar mēbeļu veikaliem, piegādātājiem, rasējumu apspriešana un tehniskās ražošanas iespēju analīze. Krāsu un faktūru izvēle katrai pozīcijai ar izbraukšanu uz objektu pēc vajadzības. Tiek veikti testēšanas krāsojumi objektā. Paraugu atvešana un apskate objektā. Līdzdalība neparedzamās situācijās un tās risināšanā. Vajadzības gadījumā projekta rasējumu un citu dokumentu labošana. Klienta informēšana par izmaiņām dizaina projektā, ja tās rodas. Nepieciešamo datu sniegšana organizācijai, kas veic remontu. Klienta informēšana par veicamo darbu un par veiktajām izmaiņām.
Pieteikties

KONSULTĀCIJAS

50-80 EUR Neatkarīgu projektu konsultēšana, atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem, konsultāciju sniegšana katrā situācijā individuāli. Online konsultācijas. Papildus izbraukumi uz iepriekš pabeigtiem projektiem.

 • Neatkarīgu projektu konsultēšana, atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem, konsultāciju sniegšana katrā situācijā individuāli (80 EUR).
 • Online konsultācijas (80 EUR).
 • Papildus izbraukumi uz iepriekš pabeigtiem projektiem (50 EUR).
pieteikties

Esi gatavs pārmaiņām?

Būsim priecīgi palīdzēt atrast jaunas dizaina idejas, noformēt telpas un optimizēt tās, kā arī īstenot idejas.